Over de lessen

De Pianoleshoek heeft een gevarieerd aanbod van lessen.

Beginners bij voorkeur een half uur per week, meer gevorderde leerlingen kunnen kiezen tussen drie kwartier of een heel uur les per week of twee weken; ook langere tussenpozen zijn mogelijk.

Bij de kennismaking komt ter sprake wat iemand graag zou willen bereiken en naar welke muziek de voorkeur uitgaat.
Tijdens de lesperiode wordt de voortgang regelmatig besproken met de leerling.
Het lesseizoen volgt globaal het schooljaar, dus in de schoolvakanties zijn er meestal geen lessen.

Betaling van de lessen geschiedt achteraf middels schriftelijke nota’s waarop alleen de gevolgde lessen in rekening worden gebracht.
Afzeggingen binnen 24 uur worden doorberekend tenzij er sprake is van overmacht.
Meestal wordt er een vervangende lestijd in dezelfde week aangeboden als dit enigszins mogelijk is.
Informatie over tarieven desgevraagd per telefoon of e-mail. Voor leerlingen vanaf 21 jaar is BTW heffing (21%) verplicht.

In de leskamer staan twee vleugels zodat het spelen in duovorm tot de mogelijkheden behoort. De muziekliteratuur heeft veel te bieden voor twee vleugels.
Ook kinderen kunnen samen les krijgen.
In beginsel zijn  de lessen individueel.
Les aan huis is bespreekbaar.

De jaarlijkse leerlingenuitvoering is voor velen een feestelijke gebeurtenis.

Een gratis proefles en/of kennismaking gaat ter keuze aan de start van de lessen vooraf.