Barta Rövekamp

De lessen in de Pianoleshoek zijn gebaseerd op de volgende diploma’s:

– Piano lesbevoegdheid B, Amsterdams Conservatorium, 1974

Leraar: Jan Wijn

– Muziekwetenschap, Universiteit van Amsterdam, doctoraal 1988

Verder wordt jarenlange leservaring ingebracht en vooral ook plezier in het lesgeven.
Dit plezier hoop ik op de leerlingen over te brengen.

Mijn streven is er op gericht dat de leerling zich op zijn of haar gemak voelt in de les.

Nadat de basis aan de piano is gelegd, vormen de mogelijkheden en de voorkeur van elke leerling afzonderlijk de leidraad van de lessen.

Het contact met veel verschillende kinderen en volwassenen ervaar ik als een rijkdom.